Sök

Björn Dahlström är en av Sveriges främsta möbel- och industriform­givare. Hans produktdesign är både estetiskt tilltalande och funk­tionell, och utmärks ofta av mjuka, grundläggande former. Bland Björn Dahlströms uppdragsgivare kan nämnas Playsam, Kasthall, Plank, Iittala, Skeppshult, Magis, Krups och Atlas Copco. Han har erhållit en rad utmärkelser och priser både nationellt och interna­tionellt bland annat Utmärkt Svensk Form, Årets möbel, Design Plus, Rote Punkt och finns representerad på ett flertal museer som t.ex. Stedelijk museum i Amsterdam, Indianapolis Museum of Art och Victoria and Albert Museum i London. Björn Dahlström har varit professor på Konstfack samt undervisat på Beckmans School of Design.

Björn Dahlström

Lago

”Att utveckla företeelsen dörr är en stor utmaning. Dörren är en av husets viktigaste delar. Funktionellt handlar det om logistiken med omvärlden. På ett annat plan är det kanske husets mest taktila exteriöra detalj. En av de intressanta aspekterna med ett sådant projekt är att resultatet måste passa in i så många olika sammanhang. Det är som att formge en pusselbit som ska passa i flera olika pussel. Svårt, men också en spännande utmaning.

En annan sak som framgick ganska tidigt i projektet var att om man kan utnyttja modern låsteknik kan man också förändra förutsättningarna för designarbetet. Elektronik och motordrivna lås kan ge uppenbara praktiska fördelar, tänk bara att slippa alla skramlande nyckelknippor, att aldrig riskera att bli utelåst för att man glömt nyckeln. Men vid sidan av det praktiska ger detta också helt nya möjligheter för utformningen. För mig som industridesigner går ny teknik ofta hand i hand med nya formlösningar. När det gäller just låsfunktioner för privat bostäder upplever jag att vi står i ett intressant vägskäl.

Samtidigt som den nya tekniken blev en del av projektet började jag experimentera med att låta själva dörren och dörrens låsdetaljer växa ihop till en mer enhetlig form. Kanske till och med att handtaget och detaljerna runt detta i slutändan kunde växa och bli dörrens egentliga uttryck. Det kändes sympatiskt, dörrbladet som en neutral yta som går att variera. Olika träslag, färger, laminat och strukturer, variationerna är nästan oändliga. Till detta ett relativt stort handtag helt frikopplat från låsfunktionen, integrerat i dörren, med mycket karaktär och en uttrycksfull form. Tanken är att huset hälsar oss välkommen med en tydlig gest.

Handtaget fick så småningom sin plats i en fördjupning i dörrbladet, ett effektfullt sätt att få dörr och handtag att smälta samman. Samtidigt understryker fördjupningen det taktila, det skapas ett generöst utrymme för handen bakom handtaget. Jag utvecklade 3 varianter på temat, 3 olika organiska former, 3 olika temperament. Formerna påminner mig om sjöar och namnet Lago (det italienska ordet för sjö) blev både arbetsnamn och det slutgiltiga namnet på dörrserien.

Min uppfattning är att Lago är en dörr som kan varieras på ett så pass rikt sätt att den kan passa in i väldigt många olika sammanhang. Den kan förhöja det visuella intrycket av ett hus och fungera som en personlig och sympatisk gest mot den som närmar sig entrén. Lago vill definitivt få oss att känna oss välkomna.”